Del artikel Print
Projekt: Klimatilpasnings- planer

Projekt: Klimatilpasnings- planer

KL og Naturstyrelsen laver i samarbejde et projekt om handlingsplaner for klimatilpasning, som alle kommuner inviteres til at deltage i

 

Formålet med projektet er, at de deltagende kommuner får en forståelse for, hvad en handlingsplan for klimatilpasning er, hvad den bør indeholde og hvordan den skal bruges. Desuden er målet at skabe netværk imellem deltagerne og på tværs af kommuner. Endelig skal deltagerne, når projektet er afsluttet, føle sig parate til at gå i gang med kommunens handlingsplan for klimatilpasning. Der vil bl.a. blive udviklet en række redskaber til støtte for dette arbejde.

Projektet løber fra 1. april til 30. september 2012.

Projektet giver kommunerne:

  • Mulighed for at udbygge kommunens kompetencer inden for klimatilpasning.
  • Råderet over guidelines/redskaber til brug for arbejdet med handlingsplanerne for klimatilpasning.
  • Mulighed for at udbygge kommunale netværk, som kan understøtte et tværkommunalt arbejde med handlingsplanerne.
  • Overblik over udfordringerne lokalt og tværkommunalt.
  • Ideer til udviklingsprojekter, der understøtter det videre arbejde med klimatilpasning.

 

Som en del af projektet vil der indgå en workcamp på tre dage fra 11.- 13. juni 2012

Læs mere om pris, tilmelding og indhold af projektet på kommunernes landsforenings hjemmeside, ved at følge linket i boksen til højre.