Del artikel Print
Politisk Forum

Politisk Forum

Den 28. og 29. april afholder KL deres årlige konference Politisk Forum på teknik og miljøområdet. Konferencen afholdes i Odense Congress Center.

 

Konferencens tema er i år "RUM for kommunale ambitioner" og kommer bl.a. til at omhandle klimaaftaler, vand- og naturplaner, trafik, byudvikling og det åbne land.

De næste 4 år byder på mange store og spændende opgaver for kommunerne. Opgaver der kræver indsigt og politisk mod. Opgaver der giver og kræver rum for kommunale ambitioner.

KL glæder sig til igen i år til at invitere kommunalpolitikere, embedsmænd, rådgivere og interesseorganisationer til en inspirerende debat om et bredt udsnit af de mange kommunale udfordringer på teknik- og miljøområdet.