Del artikel Print
Konference om DK2020 - fra plan til tværfaglig handling

Konference om DK2020 - fra plan til tværfaglig handling

Deltag i konferencen afholdt af Natur og Miljø 2022 og få viden om det tværfaglige samarbejde ifm. DK2020 klimahandleplanerne.

Med DK2020 har kommunerne fået en fælles ramme for klimaarbejdet – og et fælles mål. Men at omsætte klimahandleplanerne til virkelighed er ikke en let opgave, da man i høj grad betræder nyt land. Skal man lykkes med at indfri klimamålene, kræver det derfor alle mand på dæk. Det kræver, at man tænker og arbejder på tværs og i helheder, og at man er villig til at lære, til at vove, til at fejle og til at dele viden og erfaringer med hinanden.


Natur & Miljø stiller skarpt på best practice, væsentlige synergier og tværfaglige samarbejder, når der skal fra planer til levende samfund.

 

Den nationale konference henvender sig til diverse offentlige og private medarbejdere/virksomheder. Konference sørger derfor for en spændende sammensætning af deltagere. 

 

Konferencen afholdes d. 13.-14. juni 2022  i Odense Congress Center (Ørbækvej 350, 5220 Odense).