Del artikel Print
Natur- og klimakonference hos Naturstyrelsen

Natur- og klimakonference hos Naturstyrelsen

Havspejlsstigningernes konsekvenser for kystnaturen og klimatilpasning af kysterne.

Havvandsstigninger og ekstremhændelser truer den danske kystnatur. Derfor inviterer naturstyrelsen d. 10 november på natur- og klimakonference i Rebild Bakker.

 

Her vil man blive præsenteret for hovedresultaterne af en sprit ny national analyse af havvandsstigningernes konsekvenser for Danmarks natur og biodiversitet, udarbejdet af COWI og SDU.

 

Dertil vil der være oplæg fra Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og Middelfart Kommune. Gennem dagens forløb vil man blive taget igennem IPCC's nyeste rapport, havspejlsstigninger, klimatilpasning af kysterne, strandenge, mm. 

 

Konferencen finder sted på Comwell Rebild Bakker, onsdag d. 10 november fra kl. 9:00-16:00 og vil koste de deltagende 450 kr. 

 

Tilmeldingsfristen er d. 29 oktober.