Del artikel Print
Mulighedskatalog for involvering af borgere og politikere i arbejdet med klimatilpasning

Mulighedskatalog for involvering af borgere og politikere i arbejdet med klimatilpasning

DNNK inviterer til foredrag om dynamisk adaptiv klimatilpasning.

NIRAS og LYTT Architecture har udarbejdet et mulighedskatalog, som indeholder de klimatilpasningsløsninger, der er mest relevante for et lokalområde. På dette foredrag bliver udviklingen, erfaringer og tanker bag mulighedskataloget præsenteret. Der bliver yderligere, givet eksempel på hvordan kataloget anvendes, og fortalt om arbejdet med at integrere DAPP-processen (Dynamisk Adaptiv Pathway Planning) ind i arbejdet med byudviklingen.

 

Det er et online arrangement, som finder sted d.25/11 kl.8.00-9.00.

Tilmeldingsfristen er d.21/11 kl.12.

 

Klik her for at tilmelde.