Del artikel Print
Møde i ATV om LAR

Møde i ATV om LAR

ATV Jord og Grundvand invitere d. 26 april til møde om LAR - Lokal afledning af regnvand

 

Danmark har de seneste ti år oplevet stadig hyppigere kraftig regn med oversvømmelser til følge. Det er erkendt, at der er tale om varige klimaændringer, hvilket gør, at det danske samfund må reagere ved at håndtere denne nye udfordring.

To overordnede principper kan tages i anvendelse ved klimatilpasningen:

1) større afledning til recipienterne ved etablering af øget kapacitet af afstrømningssystemerne: vandløb, åbne kanaler og rør og

2) tilbageholdelse og forsinkelse af vand. Tilbageholdelsen kan gennemføres i traditionelle bassiner, men de senere år er fokus øget på lokal tilbageholdelse af vand i faskiner, grønne tage m.m. såkaldte LAR.

På dette møde diskuterer vi, hvilke fordele og ulemper LAR har som løsning af klimaudfordringen
og for miljøet, og ikke mindst sætter vi fokus på, om LAR overhovedet er en løsning, der er brugbar, eller om det er nødvendigt at tage traditionelle metoder i
brug.

Tidspunkt
Torsdag den 26. april 2012, kl. 10.00 - 16.00

Sted
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Deltagergebyr
Kr 2.895 excl. moms

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, LOADEMAIL[atvlv]DOMAIN[env.dtu.dk]