Del artikel Print
Møde i ATV Jord og Grundvand

Møde i ATV Jord og Grundvand

Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser – hvad stiller vi op?

 

De senere år har vi oplevet en stor hyppighed af ekstremt intensive nedbørshændelser. Der er derfor rigtig god mening i at gøre en indsats for at imødegå skadevirkningerne af dem.

På dette møde vil det hydrologiske grundlag for, hvor og hvornår kraftig nedbør bliver særligt kritisk blive gennemgået. Herefter vil mødet omhandle eksempler på og dialog om, hvad der i praksis kan gøres for at minimere risikoen for oversvømmelser, overløb af spildevandsanlæg med videre. Dialogen vil ske med udgangspunkt i helt konkrete eksempler fra gennemførte projekter på organisatoriske, administrative, tekniske, landskabsmæssige og hydrologiske virkemidler.

Målet med mødet er, at deltagerne får en god grundlæggende forståelse af hydrologiske forhold bag oversvømmelsesrisiciene og ud fra konkrete gennemførte projekter bliver stærkt inspirerede og berigede i forhold til hvordan såvel proces som praktik kan gribes an, når effekterne af øget ekstremnedbør skal tackles.

Mødet finder sted på Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, Aarhus

Tidspunkt: 12. september 2012 10:00-16:00