Del artikel Print
Kystmøde i Trelleborg, Sverige

Kystmøde i Trelleborg, Sverige

Cirka halvdelen af Sveriges befolkning bor ved kysterne, og derfor er det vigtigt, gennem planlægning, at sikre kysterne til fremtidens klimaforandringer.

Kystmødet foregår over to dage og er delt op i to temaer:

Dag 1: Kystplanlægning set i et fremtidsperspektiv
Dag 2: Løsninger og grundlag for kystplanlægning

Der vi være rig mulighed for erfaringsudveksling og der vil også være en udflugt langs Trelleborgs kyst.
Mødet vil bestå af både forelæsninger og gruppediskusioner, for at give de deltagende parter rig mulighed for at være en aktiv del af eventet. 


Mødet henvender sig til dem som arbejder med planlægning og forvaltning i kommunerne, regioner og i staten. Derudover er det også relevant for personer, som forsker inden for området.

Mødet foregår i Trelleborg fra d. 13-14 september.