Del artikel Print
Dansk Kystkonference 2013

Dansk Kystkonference 2013

Kystdirektoratet inviterer igen i år til Dansk Kystkonference, hvor der bydes velkommen til alle fagfolk og interessenter, som ønsker at dele viden, holdninger og erfaringer om udvikling og planlægning relateret til de danske kyster.

De danske kyster er et kompleks samlingssted for naturprocesser såvel som menneskeskabte værdier og interesser. Når vi beskæftiger os med kysterne, er der behov for at finde helhedsløsninger til kysternes udvikling og håndtere risici i kystzonen på langt sigt. Kystdirektoratet inviterer derfor i samarbejde med Køge Kommune og Kommunernes Landsforening til Dansk Kystkonference 2013.

 

Dansk Kystkonference er et forum for personer med interesser i de danske kyster og som arbejder med planlægning, udvikling, beskyttelse eller brugen af kysterne.

 

Konferencen løber over to dage, hvor der vil blive holdt oplæg under temaer som:

 

  • Udenlandske erfaringer med klimatilpasninger og planlægning i kystzonen
  • Kommunerne og deres kyster
  • Helhedsorienterede løsninger
  • Forvaltning og planlægning i kystzonen
  • Risikohåndtering i kystzonen
  • Fremtidens kyster

 

Programmet vil således indeholde:

To udenlandske key-note præsentationer

To sessioner med podiumdiskussioner

En parallelsession med fokus på henholdsvis forvaltning, planlægning samt kysttekniske metoder

En ekskursion til Køge Kyst-projektet

En postersession med præsentation af poster

 

De fem sessioner inkluderer:

Session 1, der giver indblik i, hvordan man i vores nabolande håndterer kysterosion, oversvømmelse og klimatilpasning.

 

Session 2, hvori en række kommuner fortæller om konkrete erfaringer og projekter i henhold til kystzonen og kystbeskyttelse.

 

Session 3 har fokus på arbejdet med helhedsorienterede betragtninger og løsninger i kystzonen. Sessionen indeholder en paneldiskussion om nødvendigheden af helhedsorienterede løsninger i kystzonen. Sessionen afsluttes med en ekskursion til Køge Bugt Strandpark.

 

Session 4 er en parallelsession med et spor om formidling og planlægning, et spor om søterritoriet og forvaltning og endelig risikohåndtering af kystzonen i det tredje spor.

 

Session 5 har fokus rettet på de danske kyster og fremtiden.

 

Der lægges desuden vægt på, at der på konferencen bliver plads til generel udveksling af viden og erfaringer.

Konferencen bliver afholdt den 11. og 12. september 2013 på Hotel Hvide Hus i Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge.

 

Deltagergebyr for konferencen:

Med overnatning: 4.100,-

Uden overnatning: 3.700,-

 

Deltagergebyret dækker:

Deltagelse på konferencen

Fuld forplejning inkl. konferencemiddag 

Overnatning på enkeltværelse (overnatning kan fravælges)

Ekskursion til Køge Kyst-projektet

Posterpræsentation (frivilligt) 

 

Der er lukket for tilmelding.