Del artikel Print
Kustmöte 2019 i MalmöFoto: Mikael Jönsson, Länsstyrelsen Skåne

Kustmöte 2019 i Malmö

Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, 17-18 september 2019.

Frågor kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion kommer att belysas under mötet. I år vill vi särskilt lyfta naturbaserade lösningar, och ta lärdom av erfarenheter internationellt. Mötet sker i samverkan med Erosionsskadecentrum och Nederländernas ambassad i Sverige. Talare från bland annat Nederländerna och Danmark gästar mötet.

 

Mötet hålls i centrala Malmö och börjar med lunch den 17 september. På kvällen bjuder Länsstyrelsen på mingel med buffé på residenset i Malmö. Kustmötet avslutas på eftermiddagen den 18 september med ett studiebesök där vi får ta del av åtgärder och lösningar runt Malmö stad. Mer information och detaljerat program kommer i maj.

 

Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden på kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap och säkerhet och teknisk förvaltning. Mötet riktar sig också till dem som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor. Kustmötet har ett fokus på södra Sverige och syftar till att bidra till en hållbar utveckling och förvaltning av kustnära områden.