Del artikel Print
Kursus: Byens Vand

Kursus: Byens Vand

DANVA og Dansk Byplanlaboratorium udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand.

 

Kurset er en mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og selskabet, og for at få sparring og input på jeres egne projekter.

Der er behov for at tænke byens vand på en ny måde. Stadig oftere regner det så kraftigt, at hverken kloakker eller åer kan klare vandmængderne. Resultatet er, at vandet står højt i gader og kældre.

I byerne er der nogle gange ikke plads til vandet i rørsystemerne, og det kan være vanskeligt at finde plads til større regnvandsbassiner. Men der findes alternative måder at håndtere vandet på. Mange gange kan man løse kapacitetsproblemerne samtidig med, at man øger de rekreative kvaliteter i byrummet. Men det kræver, at man arbejder langt mere integreret med planlægningen af byen og dens vand- og spildevandsforsyning, end det sker i dag.

Kurset har til formål at inspirere til nye løsninger samt at udvikle redskaber og samarbejder, der kan være med til at sikre en bæredygtig håndtering af byens vand.

Kurset afholdes over tre kursusdage: d. 8. december i Malmø, d. 12.-13. januar i Skanderbrog og d. 3. februar i Middelfart.