Del artikel Print
Kursus om KlimatjekColourbox

Kursus om Klimatjek

Kurset giver viden om skybrudssikring af bygninger og kældre

De seneste år har bygninger taget alvorlig skade pga. skybrud, oversvømmelser og stormfloder. Bygninger tager dels skade, når vandet trænger ind gennem klimaskærmen, og dels når vandet trænger op gennem kloaksystemet.

 

Med kurset får du viden om:

  • gældende lovgivning inden for området
  • hvordan man skybrudssikrer bygninger
  • forundersøgelser ift. skybrud, stormfloder, vandløb og grundvand
  • hvordan man sikrer en kælder mode kloakvand med pumper, højvandslukker og by-pass anlæg
  • lokal håndtering af regnvand
  • dræning af fugtige kældre


Kurset er udarbejdet i samarbejde med Videncentret Bolius, Miljøstyrelsen, Danske Kloakmestre, Kloaksektionen i DI Dansk Byggeri, , Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører og DM&E, som står bag klimatjekordningen.

 

For at kunne gennemføre klimatjek for parcelhusejere, er dette kursus nødvendigt.
Det betyder, at hvis man er medlem af en af de ovennævnte organisationer og består kurset, kan man komme på listen over anbefalede klimatjekkere på klimatilpasning.dk – se her