Del artikel Print
Konkrete tiltag til kommunernes arbejde med klimasikring

Konkrete tiltag til kommunernes arbejde med klimasikring

Skybrudssæsonen står for døren, og det sætter yderligere fokus på kommunernes arbejde med klimasikring.

Hvor højt står grundvandet? Hvordan kan vi skabe et bedre overblik over anlæg for Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg), så også graveaktører ved, hvor anlæggene er?

 

Og kan vi skabe et bedre overblik over vandopland på tværs af kommunegrænser?

 

Det er nogle af de udfordringer, som de tre kommuner Vallensbæk, Hvidovre og København samt Ishøj Forsyning har fået udviklet konkrete bud på i samarbejde med virksomheder og Gate 21. Det vil vi gerne præsentere for dig den 16. september 2019, klokken 10.00-14.30 hos Gate 21.

 

Det seneste år har projektet Den Regionale Datahub screenet kommunernes behov for klimatilpasning og derefter gennemført en markedsdialog og udviklet prototyper af fem løsninger. Prototyperne giver et bud på, hvordan nye datakilder og nye databehandlingsmetoder kan understøtte dele af klimasikringen gennem nye værktøjer til at planlægge og tage beslutninger indenfor området.

 

Arrangementet henvender sig til kommunale medarbejdere, fagchefer, organisationer og virksomheder, der arbejder med klimaområdet.