Del artikel Print
Konference: Natur og vand i by og på land

Konference: Natur og vand i by og på land

DM (Dansk Magisterforening) og JA (Jordbrugsakademikerne) inviterer til konferencen Natur og vand i by og på land. Det vil være konference med afsæt i faglighed om miljø, klima og natur.

 

Konferencen afholdes den 12. januar 2012 i Fællessalen på Christiansborg og vil bestå af to selvstændige dele, hvor specielt 2. del omhandler klimatilpasning.

1. del: Natur og produktion på landet
Hvilke udfordringer står landbruget overfor? Hvordan får vi produktionen på landet og beskyttelsen af miljøet til at gå hånd i hånd? Hvilke økonomiske aspekter skal vi også tænke på? Kan natur gøres op i penge?

Kom og hør:
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet: Landbrugets udfordringer i forhold til natur og miljø.
Institutleder Erik Steen Kristensen, Aarhus Universitet: Et bud på, om forskningen kan hjælpe med at løse miljøproblemerne.
Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Københavns Universitet: Giver den økonomiske vinkel på landbrugets miljøudfordringer.

Tid og sted: 12. januar kl. 10-13 Christiansborg, København

2. del: By, vand og klimaforandringer
Hvad kan vi forvente os af klimaet i fremtiden, og hvilke udfordringer vil det give byerne i Danmark? På konferencen kan du få svar på, hvad vi reelt kan forvente os af klimaet i fremtiden, samt hvilke udfordringerne det giver byerne. Endelig hører vi om, hvilke handlemuligheder kommunerne har for at gøre en forebyggende indsats, så oversvømmede gader og kældre ikke bliver en del af fremtidens hverdag.

Kom og hør:
Souschef på Danmarks Klimacenter på DMI, Katrine Krogh Andersen, om hvad vi kan forvente os af klimaet i fremtiden.
Vicedirektør Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening, giver et bud på byernes udfordring i forhold til klimaforandringerne.
Seniorforsker Jacob Ladenburg, Anvendt KommunalForskning, redegør for de økonomiske og politiske muligheder i kommunerne i forhold til at håndtere klimaudfordringerne.

Tid og sted: 12. januar kl. 14-17 på Christiansborg, København.

Begge spor afsluttes med en paneldiskussion med oplægsholderne, repræsentanter fra interesseorganisationer og politikere, hvor du har mulighed for at påvirke debatten med spørgsmål.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Dansk Magisterforening og Jordbrugsakademikerne. Er du ikke medlem af hverken DM eller JA, er der en deltagerpris på 500 kroner pr. faglig del.

Tilmeld dig med linket i boksen til højre.