Del artikel Print
Konference om grønne veje (Aarhus)

Konference om grønne veje (Aarhus)

Endags-konferencen handler om, hvordan veje med innovative løsninger kan blive et middel til klimatilpasning og genanvendelse af materialer.

Teknologisk Institut arrangerer to endags-konferencer om 'Den Grønne Vej'. Første dag er i Taastrup den 19. oktober og anden dag i Aarhus den 20. oktober. 

 

Konferencen sætter fokus på, hvordan veje kan indgå som en del af løsningen med at klimatilpasse samfundet frem for at være en del af problemet.

 

Blandt andet kan man blive klogere på vandafledning gennem permeable belægninger, rensning af vejvand gennem vejbede eller filterbrønde. Muligheder for genanvendelse af gamle vejmaterialer vil blive adresseret, og Anders Lie fra Trafikverket i Sverige fortæller om Drive Me-projektet og krav til vejene, når de førerløse biler bliver hverdag.

 

Konferencen vil indeholde to konkrete eksempler fra den kommunale virkelighed, hvor Aalborg og Egedal Kommune vil fortælle om processen i to klimatilpasningsprojekter – fra kortlægning af udfordringerne til implementering af den endelige løsning. 

 

Konferencen henvender sig primært til kommuner og andre myndigheder med ansvar for veje og belægninger.

 

Tilmelding foregår på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor man også finder det fulde program og yderligere informationer.  

 

Billede: Teknologisk Institut