Del artikel Print
Klimatilpasning med merværdi - Konference for beslutningstagere

Klimatilpasning med merværdi - Konference for beslutningstagere

Klimaændringerne betyder, at vi i fremtiden skal klimatilpasse vores byer for milliarder af kroner. Med den rigtige håndtering kan byerne ikke blot modstå øgede nedbørsmængder, men også udvikles til at være mere rekreative, smukke og bæredygtige. Dette kræver nytænkning og politisk lederskab.
 
Miljøministeriet, Lokale og Anlægsfonden samt Realdania, der sammen står bag kampagnen VANDPLUS, inviterer alle beslutningstagere indenfor klimatilpasning til konference om klimatilpasning med merværdi.
 
VANDPLUS har støttet fire projekter, der viser, at et tæt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber er vejen frem. De fælles projekter kan give kommunerne mulighed for at gennemføre store investeringer i bymiljøet, mens forsyningsselskaberne kan spare penge.
 
Potentialet kan dog kun indfries, hvis der formås at samarbejde på tværs af traditionelle skel. Nytænkende fremtidige samarbejder kræver administrativt lederskab, og dette vil VANDPLUS sætte til debat på beslutningstagerkonferencen.
 
Konferencen er forbeholdt borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører, direktører for teknik og kultur, planchefer samt direktører og chefer i forsyningsselskaber.
 
Oplægsholderne på konference vil være:
 
Jesper Nygård, administrerende direktør for Realdania
Hanne Kristensen, direktør for Naturstyrelsen
Bo Vestergård Madsen, konstitueret direktør for Lokale og Anlægsfonden
Herbert Dreiseitl, Director for Rambøll Liveable Cities Lab
Niels Hörup, borgmester for Solrød Kommune
Christian Hagelskjær, administrerende direktør for Energi Viborg
Karin Søjberg Holst, borgmester for Gladsaxe kommune
Vagn bech, administrerende direktør for Frederiksberg Forsyning
 
I forbindelse med konferencen inviteres deltagerne også til Dansk Arkitektur Centers åbning af udstillingen ’Regnen kommer – Hvordan klimatilpasning kan give bedre byer’.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Sekretariatet for VANDPLUS
Sekretariatsleder Søren Møller Christensen
Telefon: 70 400 440
Email: smc@carlbergchristensen.dk