Del RSS RSS Print

Klima, ejendom og bæredygtighed

05-11-2009
ErhvervsEjendom afholder d. 5. november konferencen "Klima, ejendom og bæredygtighed".

 

Veje, kloakker og bygninger vil udsættes for større pres af fremtidens kraftigere storme og større mængder regnvand.

Hvad er regeringens strategi på området og hvilke ændringer i lovgivning og krav til byggeriet kan forventes i fremtiden?

Hvordan skaber man bæredygtig arkitektur og hvordan tænker man energibesparelser og klimaforandringerne ind i byggeriet?

Hvem skal betale for klimaskader og de nødvendige investeringer i kloaknettet og hvordan forventes klimaet at påvirke ejendomsforsikringerne?

Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret på konferencen d. 5. november.