Del artikel Print

Hydrologidag 2010

D. 26 oktober afholder Hydrologiforum hydrologidagen i Odence uddanelsescenter. Hydrologidagen er et forum for forskere og fagpersoner indenfor hydrologien.

 

Efter den store succes med den Hydrologidag der blev afholdt i oktober 2009 i Odense, stiftede en række organisationer et nationalt forum for hydrologi som videnskab, Hydrologiforum. Hydrologiforum udgøres af Nordisk Hydrologisk Forening (NHF), International Association of Hydrogeology (IAH), International Association of Hydrological Sciences (IAHS), EnviNa og HOBE.

Hydrologiforum planlægger og gennemfører Hydrologidagen én gang hvert år. Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der dels bygger bro mellem forskere og brugere hos miljøcentre, regioner, kommuner, vandforsyninger, rådgivere, mv. og dels styrker den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning via dybere indsigt og bedre forståelse af hydrologiske problemstillinger. Endelig skal Hydrologidagen styrke sammenhængskraften indenfor det hydrologiske fagområde med henblik på at modvirke for høj grad af sektorisering.

Hydrologidag 2010 giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde. Endvidere vil det valgte tema give mulighed for at få opdateret fagligheden med et program, der berører mange elementære emner indenfor hydrologien. Vel mødt.

Hydrologidagen 2010 sætter bl.a. fokus på klimaændringernes betydning for hydrologien på en lang række områder