Del artikel Print
Hydrologidag 2013

Hydrologidag 2013

Den 24 oktober holdes der Hydrologidag i Odense med Byens Vandkredsløb som tema

Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der bygger bro mellem forskere og brugere hos Naturstyrelsen, regioner, kommuner, vandforsyninger og rådgivere.

 

Vigtigheden af at forstå og styre byens vandkredsløb har været kendt siden kolera-epidemierne i 1800-tallet. Siden da har man tilstræbt at forsyne byen med rent vand samt lave ledningssystemer og renseanlæg til sikker aedning og rensning af spildevand. I løbet af det seneste årti har ændringer i klimaet ind i mellem forårsaget monsterregn med deraf følgende oversvømmelser og store skader i byerne. Der er derfor kommet fornyet fokus på at forstå byens vandkredsløb i nutidens og fremtidens klima, hvor også grundvandstand og havvandstand kan stige, og på at undersøge alternative muligheder for at håndtere byens vand. Formålet med årets hydrologidag er derfor at give deltagerne et overblik over byens vandkredsløb i både historisk og fremtidigt perspektiv samt over nogle af de tiltag og undersøgelser der er sat i værk med henblik på at håndtere byens vand i fremtiden ved brug af både kendte og nye anlægsprincipper.

 

Temaet for dette års konference er byens vandkredsløb. Den årlige Hydrologidag har fundet sted siden 2009 og er organiseret af en række private og offentlige institutioner. Tilmelding kan findes i linket til højre og koster 950 kr., med halv pris for studerende. Der kan findes yderligere informationer og et program for dagen på Hydrologidagens hjemmeside.

 

Det hele finder sted den 24. oktober på Hotel H.C. Andersen i Odense.