Del artikel Print
Webinar om ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag

Webinar om ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag

GeoDanmark afholder webinar om ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag. Webinaret afholdes tirsdag den 22. juni kl. 9.00-11.30 på Teams.

Det hydrologisk tilpasningslag er afgørende for kvaliteten og brugbarheden af de bluespot- beregninger, som alle kommuner anvender i deres klimaarbejde. Ved fejl i tilpasningslaget vil simulering med højdemodellen vise af vandet samler sig de forkerte steder. En hyppigt forekommende fejl i tilpasningslaget er manglende ajourføring.

Webinaret er for dig, som ønsker at vide hvordan din kommune kan ajourføre det hydrologiske tilpasningslag i GeoDanmark ved brug af den udarbejdede vejledning.

 

På webinaret får du en gennemgang af hvad et hydrologiske tilpasningslag er, hvilken funktion det opfylder i forhold til Danmarks højdemodel. Vi ser også på de konsekvenser det har, når tilpasningslaget  er fejlbehæftet. Vi gennemgår også hvordan du med hjælp fra vejledningen kan udføre rettelser på tilpasningslaget i GeoDanmark-editoren GeoDK.

 

Indsend gerne eksempler fra din egen kommune, som vi kan løse i fællesskab på webinaret. Du beskriver kort dit eksempel i formularen nedenfor og anfører Object_type og FOTid for et objekt så tæt på dit eksempel som muligt. Du kan også sende en mail til lech@kl.dk. Hvis du sende en mail kan du også vedlægge skærmbilleder eller andre billeder af hvordan dit eksempel ser ud i virkeligheden.

 

Webinaret afholdes tirsdag den 22. juni kl. 9.00-11.30 på Teams.