Del artikel Print
Forskernetværk for Klimatilpasning Årsmøde 2014

Forskernetværk for Klimatilpasning Årsmøde 2014

Forskernetværk for Klimatilpasning arrangerer i samarbejde med Joint Programming Initiative (JPI) Climate et seminar om brugeres forventninger og behov for klimadata. Arrangementet er et led i en tværgående europæisk indsats for at skabe bedre sammenhæng mellem brugere og leverandører af klimadata, herunder klimaprojektioner og effekstudier samt modeller og scenarier.