Del artikel Print

First International BaltCICA Conference

Kalundborg Kommune er vært for den første internationale konference i det EU-finansierede projekt BaltCICA. Konferencen foregår den 26. og 27. januar 2010 i Kalundborg.

 

"Climate Change - from recognition to adaptation" er titlen på konferencen, der vil sætte fokus på lokale og regionale tilgange til klimatilpasning.

Et særligt fokus er på Kalundborg Kommune, der i det internationale projekt BaltCICA fungerer som et case-område, der skal vise, hvordan man kan tackle klimaudfordringerne lokalt ved hjælp af bl.a. inddragelse af borgere og lokale interessenter.

Desuden vil andre dele af BaltCICA-projektet blive belyst såvel som eksempler fra andre steder end Østersøområdet.

Konferencen vil bl.a. have deltagelse af følgende oplægsholdere:
 

  • Miljøminister Troels Lund Poulsen
  • Katherine Richardson, Professor ved Københavns Universitet og formand for klimakommissionen
  • Povl Frich, Videncenter for Klimatilpasning
  • André Jol, Head of group vulnerability and adaptation, Det Europæiske Miljøgentur
  • Phillipp Schmidt-Thome, Finland Geologiske Undersøgelser
  • Jürgen Kropp, Potsdam Institut for Klimaforskning

 
BaltCICA er et internationalt projekt, der forsøger at skabe omkostningseffektive tilpasningsstrategier på regionalt og lokalt niveau i Østersøregionen. Der er deltagelse af lokale og regionale myndigheder og forskningsinstitutioner fra otte Østersølande. Fra Danmark deltager Kalundborg Kommune, Teknologirådet og GEUS.