Del artikel Print
Ferskvandssymposium anno 2023

Ferskvandssymposium anno 2023

Organisationskomitéen Dansk ferskvandssymposium byder velkommen til det 8. ferskvandssymposium.

Ferskvandssymposiet har til mål at danne rammen for vidensdeling og opbyggelse af et netværk omkring miljøkvalitet og naturindhold i det ferske overfladevand i Danmark.

 

Symposiet vil bestå af faglige sessioner med følgende temaer:

 

  • Uønskede dyr og planter
  • Effekter af klimaforandringer
  • Overvågning og effektmålinger
  • Konflikt – reduktion af næringsstoffer og det våde
  • Effekten af grødeskæring
  • Jordfordeling osv.

 

Symposiet finder sted d. 1-2. februar 2023 I Vingsted Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

 

Der er tilmeldingsfrist d. 31 december 2022, og mere information om priser og booking kan findes her.