Del artikel Print
European Climate Change Adaptation Conference, 18. – 20. marts 2013 i Hamborg

European Climate Change Adaptation Conference, 18. – 20. marts 2013 i Hamborg

I perioden 18. – 20. marts 2013 afholdes der for første gang en fælleseuropæisk konference om klimatilpasningsløsninger. Konferencen finder sted i Hamborg, og arrangørerne regner med at tiltrække eksperter fra en lang række lande.

 

Den fælleseuropæiske konference om klimatilpasningsløsninger (European Climate Change Adaption Conference 2013) er et initiativ, der tager udgangspunkt i den lange række europæiske forskningsprojekter om klimatilpasning, der er udkommet de senere år. Arrangementet bliver det første af sin art i Europa og dækker en bred vifte af klimatilpasningsrelaterede emner.
Konferencens fokus vil være forståelse og vurdering af konkrete tilpasningsindsatser og koblinger mellem teori og praksis.

Europæisk forskning, der støttes kraftigt gennem de forskellige EU-rammeprogrammer, har spillet en ledende rolle i at fremme forståelsen af klimakonsekvenser, sårbarhed og tilpasning de senere år og vil formentligt bidrage betydeligt til IPCC's 5. vurderingsrapport (AR5), som det ligeledes var tilfældet med den forrige rapport AR4. De politiske beslutningstagere på europæisk, nationalt og lokalt plan har med stigende engagement forsøgt at inkorporere klimatilpasning i den generelle planlægning. Europæisk erhvervsliv, ngo'er og borgere er ligeledes blevet engageret i indsatsen for tilpasning, der søger at integrere klimaændringer i strategier og beslutninger.
Internationale forbindelser via handel, politiske forhandlinger, udviklingsprojekter og humanitær bistand har også på hver sin vis påvirket kampen for klimatilpasning.

Hovedtemaet for konferencen bliver integration af klimatilpasningsløsninger i konkrete projekter og anlæg.
Konferencen vil således centrere sig om følgende punkter:

• Klima sårbarhedsvurderinger
• Risikovurderinger
• Økonomien i tilpasning
• Beslutningstagning i krisesituationer
• Styring af tilpasning
• Tilpasningsstrategier og planlægning
• "Mainstreaming" af klimatilpasning
• Tilpasning i relation til undersøgelser: organisatorisk, sektormæssigt og regionalt
• Tilpasning af overvågnings- og målingsmetoder
• Undersøgelser af virkning og effektivitet
• Hvilken rolle, værktøjer og viden kan bidrage med
• Kommunikere følger, sårbarhed og tilpasning på en forståelig måde