Del artikel Print
Climate Researchers' Day

Climate Researchers' Day

Tre danske forskningsnetværk inviterer til forskerdag med titlen 'Climate Change Impacts, Mitigation, and Adaptation'.

 

Danish Development Research Network, Enreca Health og Danish Water Forum inviterer forskere og andre med interesse til faglig dag hos GEUS. De tre forskernetværk er alle støttet af Danida, så omdrejningspunktet for arrangementet er udviklingslande.

Formålet med forskerdagen er:

 - At præsentere den del af den danske klimaforskning, som er relateret til internationale problemstillinger og udviklingslande
 - At øge samarbejdet mellem klimaforskere fra forskellige discipliner, inklusiv natur-, social-, sundheds- og de økonomiske videnskaber.
 - At skabe muligheden for diskussion og networking mellem foskere.

Arrangementet foregår hos GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh K.