Del artikel Print
Workshop: invasive arter i praksis

Workshop: invasive arter i praksis

Center for Invasive arter ved Københavns Universitet inviterer til workshop om invasive arter. Arrangementet foregår på Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg.

 

Workshoppen "Invasive arter i praksis: Forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse" ønsker at få belyst følgende spørgsmål:

I hvilken udstrækning kan man forebygge introduktion og spredning af invasive arter? Hvordan bekæmpes disse arter mest effektivt? Hvordan prioriteres bekæmpelsen? Kan skadevirkningerne begrænses? Kræver det naturgenopretning efter bekæmpelse? Hvad er effekten af indsatsplaner og lovgivning?

Kom og hør om de nyeste metoder til forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af invasive arter. Vi lægger op til at workshoppen vil give forvaltere, konsulenter, forskere, studerende og andre natur-interesserede mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer og idéer om invasive arter i et uformelt og afslappet forum.

Arrangementet er gratis. Tilmelding inden d. 11 januar.