Del artikel Print
Brugerworkshop om databehov for urban klimasikringFoto: Colourbox

Brugerworkshop om databehov for urban klimasikring

Invitation til brugerworkshop om visioner og databehov for urban klimasikring og bæredygtig udvikling af urbane områder.

I de senere år er der skabt bedre adgang til data, modelberegninger og værktøjer, som fx et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) og klimatilpasningsværktøjet KAMP, som skal ligge til grund for arbejdet med klimatilpasning. Byerne er dog særligt følsomme over for klimaændringer kendetegnet ved komplekse urbane strukturer, vigtige samfundsmæssige funktioner og nye mål for grøn omstilling. Der kan derfor være behov for bedre adgang til supplerende data for at forebygge oversvømmelser samt understøtte urban klimasikring og en bæredygtig byudvikling. 


SDFE, KL, Miljøstyrensen, Aarhus Vand og Aarhus Kommune inviterer derfor til online brugerworkshop d. 18/5-2021 kl. 13-16 for at afdække behov for bedre adgang til urbane data til arbejdet med urban klimasikring og bæredygtig udvikling.


Det forventes, at bedre adgang til relevante urbane data vil kunne understøtte klimatilpasning, klimasikring og infrastrukturplanlægning såvel som klimarelaterede forvaltningsopgaver og bæredygtig byudvikling i kommunerne. Workshoppen vil tage udgangspunkt i en diskussion af visioner for bæredygtig byudvikling. Dette giver mulighed for at diskutere behov for viden og information, samt hvilke relevante data, der vil kunne levere denne viden og information, men som er svært tilgængelige i dag.

 

Formålet med workshoppen er at afdække behov for data og information til
brug for arbejdet med urban klimasikring, klimatilpasning og bæredygtig
udvikling af urbane områder. Fokus er på at analysere og afdække behov for
bedre adgang til eksisterende relevante urbane data, samt give bedre
muligheder for sammenstilling af urbane data for at levere de informationer,
der kan understøtte grøn omstilling og klimatilpasning.

 

Tilmelding

Workshoppen afholdes som et Teamsmøde d. 18/5-2021 kl. 13-16. Deltagelse er gratis.

 

Den primære målgruppe er kommunerne og deres vandforsyninger og rådgivere.

 

Tilmelding foregår ved at sende en email til evboe@sdfe.dk med teksten ”Tilmelding – urban klimasikring” i emnefeltet. Giv gerne besked om deltagelse og evt. spørgsmål senest den 11.
maj 2021.

 

Foreløbig program:

 

13.00 Velkomst og formål med workshop

 

13.15 Fremtidens bæredygtige by, Kristine C.V. Holten-Andersen, Landskabsarkitekt og ErhvervsPhD studerende v. Det Kongelige Akademi.


13.35 Visioner og databehov i kommunerne – set fra teknisk og planlægger vinkel, Nikolaj Kruse Christensen, Teknik & Miljø, Aarhus kommune & Lene Bassø Duus, Aarhus Vand, Lone Plovstrup, Plan & Udvikling, Roskilde kommune

 

14.00 Spørgsmål og diskussion af behov for viden og data til indfrielse af visioner

 

14.15 Urbane datakilder – hvilke relevante data findes, hvor vigtige er de til urban
klimasikring, og hvad er deres tilgængelighed? Der er vedlagt bilag med eksempler på urbane datakilder og deres tilgængelighed

 

14.30 Pause

 

14.40 Gruppearbejde om visioner samt behov for information og data – nu og
fremadrettet. Diskussion med udgangspunkt i tabel, der sendes til alle deltagere
forud for mødet. En tovholder tilknyttes hver gruppe.

 

15.20 Fælles opsamling og diskussion om datatilgængelighed og behov, samt evt. gruppering og prioritering af data i fht. anvendelse og behov (hvis muligt)

 

15.50 Opsamling og det videre forløb

 

16.00 Tak for i dag