Del artikel Print
Beredskab og varslingssystemer ved ekstremregn og skybrud

Beredskab og varslingssystemer ved ekstremregn og skybrud

Klimatilpasning skaber plads til vandet, men er det tilstrækkeligt under skybrud? Svaret er nej. Mødet giver indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet og behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt.

Beredskabsstyrelsen peger i det Nationale Risikobillede 2012 på kraftig regn og skybrud som én af ti hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. IDA sætter derfor fokus på beredskab ved oversvømmelser og skaber forståelse for, at beredskab ved oversvømmelser  handler om meget mere end pumper og redningsberedskabets akutte indsats. Oversvømmelser rammer bredt og kan true kritiske funktioner i samfundet og mange sektorer kan være under pres på samme tid, or eksempel oversvømmede veje, forurening med spildevand med sygdomsfremkaldende organismer, vandskadede institutioner, drikkevandsforurening og strømsvigt. Beredskab handler derfor også om ledelse, ansvarsfordeling, kommunikation og prioritering.

 

Du vil på mødet få indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet, behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt, ansvarsfordeling, varslingssystemer, ekstreme hændelser med de mange afledte konsekvenser for en kommune. Du vil også få indsigt i, hvordan kommuner forsøger at sikre driften af byen og kommunernes kritiske ydelser, når vand optager pladsen i betydelige områder.

 

Arrangør: IDA. Arrangementet foregår onsdag den 27. november 2013 - 10:00 til 15:30. Sted: Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Der er tilmeldingsfrist den 22. november.