Del artikel Print
ALECTIA-konference om klimatilpasning og skybrud i Odense

ALECTIA-konference om klimatilpasning og skybrud i Odense

Efter ALECTIAs skybrudspolitiske konference på Christiansborg følges der nu op med en konference på Odense Slot d. 22. maj. På konferencen bringes offentlige og private aktører sammen til en dialog om klimatilpasning og håndtering af skybrud.

 

Skybrud som det, der ramte København den 2. juli 2011, har bevist nødvendigheden af at finde helhedsløsninger på, hvordan de massive regnmængder skal håndteres i fremtiden. Vi må indstille os på kraftigere og hyppigere regn - og flere ekstreme vejrhændelser i det hele taget.

Vand kender som bekendt hverken kommunegrænser eller skel, og håndtering af fremtidens klimaudfordringer og forebyggelse af oversvømmelser kræver et bredt samarbejde på tværs af erhvervsliv, myndigheder og borgere.

Konferencen byder på spændende indlæg om klimatilpasning i Odense Kommune, mulige løsninger på klima- og skybrudsudfordringer, forsyningsselskabernes rolle i klimatilpasningen og klimatilpasning i samspil mellem stat, kommuner og private.

Program
12.00 - 12.15: Velkommen v. Jens Moberg, adm. direktør, ALECTIA
12.15 - 12.40: Odense Kommunes klimatilpasningsstrategi v. Steen Møller, rådmand, Odense Kommune
12.40 - 13.05: Løsninger på klima- og skybrudsudfordringer v. Christian Vesterager, afdelingsleder, ALECTIA
13.05 - 13.30: Forsyningsselskabernes rolle i klimatilpasningen i de urbane områder v. Anders Bækgaard, direktør og Christian Ammitsøe, projektchef, VandCenter Syd
13.30 - 13.55: Klimatilpasning i samspil mellem stat, kommuner og private v. Kåre Svarre Jakobsen, kontorchef, Naturstyrelsen (Miljøministeriets rejsehold)
13.55 - 14.15: Kaffepause
14.15 - 15.15: Paneldiskussion med oplægsholdere

Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser.