Del artikel Print
4th European Climate Change Adaptation Conference

4th European Climate Change Adaptation Conference

Den 28. til 31. maj afholdes 4th European Climate Change Adaptation Conference: working together to prepare for future i Lissabon

Den fjerde Europæiske Klimatilpasningskonference bygger på de tidligere tre, der fandt sted i henholdsvis Hamborg (2013), København (2015) og Glasgow (2017) og har følgende mål: 

 

  • Danne rum for en dialog mellem en alsidig række aktører af akademikere, stater, virksomheder og fællesskaber.
  • Promovere kommunikation og vidensudveksling mellem forskere, politiske beslutningstagere og praktikere. 
  • Finde fuldstændiggjorte løsninger og opfordre til handling.

  • Støtte igangværende indsatser for forbedring af sammenhæng og synergi mellem klimatilpasning og reducering af katastroferisiko. 
  • Diskutere de primære udfordringer og løsninger i byer. 
  • Informere næste European Climate Change Adaptation funding framework for research & Innovation.