Del artikel Print
Byens Vand

Byens Vand

Over et tre-dages kursus bliver det muligt at debatere muligheder for håndtering af byens vand, når fremtiden byder på endnu større mængder vand end hvad vi nu oplever.

 

DANVA -Dansk Vand- og Spildevandsforening og Dansk byplanlaboratorium inviterer til kurset Byens Vand, som strækker sig over tre dage og tre forskellige destinationer. Kurset afholdes d. 25/11-09 i Malmø, d. 16/12-09 i Skanderborg og d. 14/1-10 i Odense.

Fremtiden byder på større mængder nedbør end vi oplever nu og dette kan byers kloakker og vandløb ikke klare. Derfor har kurset til formål at inspirere til nye og alternative tankegange i forhold til håndtering af fremtidens vandmængder samt inspirere til nye samarbejder.

Idéen med kurset er dermed, at hver kommunerepræsenteres ved en gruppe af medarbejdere indenfor relevante fagligheder som fx forsyningsvirksomhed, planafdeling, vej og park afdeling eller miljømyndighed. Andre institutioner og funktioner er også velkomne, men kommunerne vil prioriteres højst.

Kurset koster 4.950 kr. for institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium og 6.600 kr. for andre. Prisen er inklusiv fuld forplejning og deltagermateriale.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 30. oktober via Pyplanlaboratoriums hjemmeside. Følg link til hjemmesiden til højre.