Del artikel Print
Temadag om udtagningsordninger

Temadag om udtagningsordninger

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer til temadag om udtagningsordningerne Klima-Lavbund, Lavbundsprojekter og Kvælstofvådområder.

Dagen henvender sig til kommuner, konsulenter, rådgivere og private lodsejere der har interesse i udtagningsprojekter. 

 

Der vil blive præsenteret nyt om ordningerne fra de tre styrelser, hvor der vil være tid til at spørgsmål og mulighed for at møde kolleger fra andre dele af landet.

 

Temadagen inkludere også spændende oplæg fra bl.a. Thor Hjarsen, projektleder og seniorbiolog i Hempel Fonden, som vil fortælle om fondens nye store naturgenopretningsprojekt. Der vil også være nyt fra styrelserne, hvilket vil inkludere en præsentation af det nye kortværktøj til udtagning.

 

Temadagen afholdes i Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense d. 1. juni. fra kl. 09.00- 16.00.

 

Tilmelding foregår gennem linket her.