Del artikel Print
Godmorgen med DNNK: Ekstreme skybrud og stormfloder

Godmorgen med DNNK: Ekstreme skybrud og stormfloder

Når sundhed, menneskeliv og lokalområders eksistensgrundlag er i fare.

 Dette webinar sætter fokus på helt ekstreme skybrud og stormfloder, dem som forekommer sjældnere end hvert 100 år. Ved at sætte fokus på fortidens sjældne hændelser, kan det være muligt at undgå de værste konsekvenser, hvis de skulle indtræffe igen engang i fremtiden.

 

Webinaret vil inkludere følgende emner:

 

- Når strømningsveje bliver til floder, hvorledes kortlægger vi de ekstreme skybrud.

- Fokus på konsekvens frem for cost-benefit betragtninger: Renseanlæg, pumpestationer, strømforsyning, kulturværdier, hospitaler - hvad må ikke ske.

Indtænkning af de helt ekstreme hændelser i planlægning af byudvikling, klimatilpasning, risikostyring, beredskabsplanlægning og evakueringsplanlægning.

 

Arrangementet er online, d. 15. august kl. 08:00-09:00.

Tilmeldingsfrist er d. 14. august kl. 09:00. Tilmeld dig her.