Beregningsværktøj
Del RSS RSS Print

Beregningsværktøj

PLASK
PLASK er et samfundsøkonomisk beregningsværktøj, som Miljøstyrelsen stiller gratis til rådighed.

 

Værktøjet kan anvendes af kommuner, spildevandsselskaber og andre til at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved konkrete klimatilpasningstiltag.

 

PLASK regner ud, hvor stor en investering der skal til for at sikre sig mod en given nedbørsmængde, og hvad den samfundsøkonomiske gevinst (mindre tab ved vandskader) vil være af det konkrete tiltag.

 

Brugeren kan indtaste oplysninger om tidligere skader efter et skybrud sammen med oplysninger om hele den vifte af muligheder, der er for at forhindre skader ved oversvømmelser.

 

Derefter regner værktøjet ud, hvad de forskellige løsninger vil koste på sigt – hvorefter en kommune kan vælge den, der bedst kan betale sig.

 

Værktøjet indregner også sidegevinster som for eksempel værdi af natur, mindre forbrug af drikkevand og lagring af CO2. Dermed får man som bruger mulighed for at se værdien af projekter, der håndterer flere udfordringer på én gang. Der kan for eksempel være tale om, at der på én gang klimasikres og skabes et rekreativt område.

 

Om PLASK

Modellen bag værktøjet følger Finansministeriets retningslinjer for samfundsøkonomiske beregninger og bygger derudover på nyeste, tilgængelige viden og erfaringer. Økonomisk Analyse i Miljø- og Fødevareministeriet har bistået med sparring og kvalitetssikring.

 

COWI har udviklet værktøjet for Miljøstyrelsen. En referencegruppe med kommuner og forsyningsselskaber har bistået i arbejdet med at sikre brugervenligheden af PLASK.

 

Eksempler
Se faktaark til højre to eksempler på samfundsøkonomiske beregninger på konkrete klimatilpasningsprojekter.  

Skybrudsløsning for Nyboder og Grønningen i København, 2014
Skybrudstiltag for tæt boligområde i København, hvor vandet ledes til voldgrav via regnvandsledninger. Projektet er implementeret i 2014. Hent data.

Projekt: Ud i Svingelen på Lolland 
Etablering af søområde og bedre regnvandshåndtering i Svingelen i Nakskov. Projektet implementeres i 2016. Hent data.

 

Hvis du har kommentarer til værktøjet, er du velkommen til at skrive til os på klimatilpasning@svana.dk

Senest redigeret: 07-07-2016