Har vi en vandåre under huset?
Del RSS RSS Print

Har vi en vandåre under huset?

8-11-2013

 

Spørgsmål

Jeg bor i et parcelhus fra 1924 beliggende Danstrupvej 13, 2100 Kbh. Ø

Huset er gennemisoleret. Der er ca. 100 kvm. fuldt udnyttet kælder.

Vi har et par gange haft en smule indtrængen af regnvand i forbindelse med større regnmængder. Det skete altid i det samme kælderrum, hvor vi nu har fået

lagt en vandspærre og dræn på udsiden af huset.

I forbindelse med den store oversvømmelse for et par år siden fik vi igen indtrængen af grundvand, men nu i et par andre rum. Vi har fået udskiftet tæpper med klinkegulve.

Jeg har på fornemmelsen, at vi ligger på en vandåre. Vort hus ligger højt på vejen i forhold til de øvrige, og vi har aldrig haft indtrængen af kloakvand.

Hvorledes finder jeg ud af, om vi har en vandåre under huset. Hvis det skulle være tilfældet, er der muligheder for at gardere sig?

 

Med venlig hilsen

Ole Helmer Sørensen

 

Svar

Kære Ole

Vi har kigget på dit spørgsmål om, hvorledes man finder ud af, om der er en vandåre, hvor du bor, og hvordan man garderer sig.

Begrebet "vandårer" er ikke noget, man finder så mange steder i landet. Vandårer optræder kun de steder, hvor vandet løber i sprækker, som det gør nogle steder på Bornholm. Ellers sker det kun dybt under terræn i den opsprækkede kalk. Kalken ligger for din bolig mere end 25 meter under terræn.

Ved din bolig ligger det, man kalder det primære grundvandspejl ca. 6 meter under jorden. Det primære vandspejl ændrer sig ikke så meget i løbet af året. Det er derfor ikke sandsynligt, at det kan komme op og give problemer med indtrængen gennem gulv og fundament. Derimod er der en stor risiko for, at der er lokalt sekundært grundvandsspejl under dit hus. Det sekundære grundvandsspejl kan opstå i perioder, hvor det har regnet så meget, at vandet ikke kan nå at sive ned gennem jorden. Det sker ofte i områder, hvor der er ler eller silt tæt på terræn, da vand ikke bevæger sig så hurtigt gennem disse jordtyper.

Ser man på geologien i dit område, er den meget varieret men med en stor sandsynlighed for op til 5 meter ler umiddelbart under terræn. Det er derfor meget sandsynligt, at du bor i et område, hvor der i perioder med kraftig regn kan forekomme et sekundært grundvandsspejl omkring gulvniveauet af din kælder. Det sekundære grundvandsspejl kan variere flere meter i løbet af året alt efter geologien og er ofte højest i foråret. 

Hvis du skal undersøge, om der er et sekundært grundvandsspejl, der ligger nær niveauet af din kælder, vil vi anbefale, at du får etableret en boring ned til 0,5 meter under kældergulvsniveau. Fra den boring kan du registrere, hvordan vandspejlet varierer i løbet af et år. På den måde er det muligt at vurdere, om det er vand, der presser på nedefra, eller om det er andre årsager.

 

Med venlig hilsen

Kristoffer Ulbak og Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut