Del RSS RSS Print

Vindere af idékonkurrencen

I alt 51 forslag har dystet i tre kategorier om at sikre danske byer mod oversvømmelse, når vandløb går over deres bredder. Vinderne, der er blevet kåret ved et velbesøgt arrangement i Dansk Arkitektur Center i København, kan udover 1. prisen glæde sig over en invitation til to udviklingsforløb under partnerskabet, som er finansieret af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning som en del af regeringens innovationsstrategi og består af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation.


Juryen, der bestod af repræsentanter fra blandt andet fem danske kommuner, vurderede, at forslagene på forskellig vis satte nye standarder for innovation og samarbejde. Om vinderforslagene i de forskellige kategorier skrev juryen:


Vinder i kategorien størst vandpotentiale og merværdi
Med forslaget Den faunapassable vandbremse er det lykkes forslagsstillerne fra virksomhederne Mosbæk og Grontmij at finde balancen mellem vandkapacitet og naturhensyn. Løsningen giver et solidt bud på, hvordan vi bremser vandet i vandløb uden at forstyrre dyre- og planteliv.


Vinder i kategorien størst vækstpotentiale
SCALGO, SEGES og DMI har med deres forslag om beslutningsstøtte til forsinkelse af vandmasserne fra skybrud ved hjælp af bufferarealer foreslået brugen af samlede og standardiserede datapakker til professionelle. Forslaget viser, hvordan man på overskuelig vis kan belyse vandeffekt, merværdi og økonomiske konsekvenser i forhold til virkemidler.


Vinder i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale

Spilvirksomheden Alien Workshop blander sig i feltet af tilpasningsaktører med to forslag, der leverer værdifuld nytænkning i forhold til at inddrage borgerne i vandkampen. Det nye og overraskende er ikke, at vinderforslagene har fokus på borgeren som ressource. Det væsentlige er, at de trækker på koncepter fra spil og brug af realtidsdata – hvilket har et stort potentiale for at begejstre og dermed engagere borgerne i fælles løsninger.


Næste skridt for vinderne af idekonkurrencen er en fortsat udvikling af klimatilpasningsløsningerne i partnerskab med Vandet fra landet.


I samarbejde med juryen har partnerskabet defineret to hovedkoncepter, som der skal arbejdes videre med i to udviklingsforløb, hvor løsningen detaljeres og sandsynliggøres frem til et niveau, der kan danne baggrund for kommuner og forsyningsselskabers beslutning om brugen af løsningen. Udviklingsforløbene løb frem til foråret 2015.

Senest redigeret: 05-07-2016

Kontakt

LOADEMAIL[ulrik.hindsberger]DOMAIN[teknologisk.dk]Ulrik Hindsberger
Teknologisk Institut
Tlf.: 72 20 22 85