Katalog over eksisterende data til brug for kommunernes klimatilpasningFoto: Colourbox
Del RSS RSS Print

Katalog over eksisterende data til brug for kommunernes klimatilpasning

Kataloget giver overblik over de eksisterende terræn-, klima- og vanddatasæt, der er kendskab til, til brug for kommunernes klimatilpasningsopgaver.
Datakataloget er udarbejdet i november-december 2017 i regi af Initiativ 6.1 under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, og det giver et øjebliksbillede af tilgængelige data på dette tidspunkt. Kataloget opdateres ikke. Der henvises til geodata-info.dk for yderligere og opdaterede metadata.