Dobbeltporøs filtrering
Del RSS RSS Print

Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering er en form for belægning, der renser forurenet regnvand. Når vandet har passeret belægningen, kan det anvendes eller afledes direkte til vandløb eller til den nærmeste havn og på den måde aflaste kloakker og rensningsanlæg (også kaldet LAR).

 

Dobbeltporøs Filtrering

 

Dobbeltporøs filtrering fungerer ved at lede vandet igennem en række filtre, der består af flere lag af måtter oven på hinanden. Fra et indløbskammer ledes vandet via tyngdekraften gennem et filterlag bestående af kalk og samles endeligt i et udløbskammer. Der anvendes ingen kemikalier eller mekaniske dele, og selve driften af anlægget er meget enkel.

 

Teknologien er med succes blevet testet i et stort pilotanlæg i Byparken, Ørestaden. Dobbeltporøs filtrering er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Energi (nu HOFOR), By & Havn, Københavns Kommune, Realdania, Rambøll og Københavns Universitet.

 

 

Senest redigeret: 26-07-2018