Landsplanlægning
Del RSS RSS Print

Landsplanlægning

Klimatilpasning - en del af den fysiske planlægning

Som det danske plansystem er skruet sammen, er det staten, der afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen - men det er kommunernes opgave at omsætte dem til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

 

Således også når det gælder klimatilpasning, som fra 2013 har været en integreret del af kommunernes fysiske planlægning. Regeringen fremlagde i december 2012 sin 'Handlingsplan for klimasikring af Danmark', som præsenterede en vifte af regeringsinitiativer med henblik på at modernisere lovgivningen og tilvejebringe finansiering for en forstærket indsats.

 

Samtidig blev alle landets kommuner pålagt at kortlægge deres klimarisici - især med fokus på oversvømmelser - samt at udarbejde prioriterede handlingsplaner for, hvordan de lokalt vil gribe klimasikringen an. De kommunale klimatilpasningsplaner indarbejdes i kommuneplanerne og udmøntes i lokalplanlægningen. På den måde bliver borgerne hørt og inddraget i klimatilpasningen på samme måde som ved enhver anden fysisk planlægning.

 

De konkrete tiltag udføres ofte i samarbejde med de forsyningsselskaber, der leverer drikkevand eller håndterer spildevand. I nogle tilfælde går oversvømmelsestruede områder på tværs af kommunegrænserne, og løsningerne må derfor findes i et samarbejde mellem flere kommuner og forsyningsselskaber.

 

Regionerne udøver ikke nogen myndighed eller varetager opgaver i forbindelse med klimatilpasningen, men flere af dem inddrager problematikken i forbindelse med den regionale udviklingsplanlægning eller påtager sig koordinerende eller inspirerende opgaver i relation til kommunerne. 

 

Senest redigeret: 19-06-2014

Kontakt

LOADEMAIL[nst]DOMAIN[nst.dk]Miljøstyrelsen
Vandforsyning og Vandplanlægning
Tlf.:+45 72 54 20 00