Eksempler på klimatilpasning - Natur
Del RSS RSS Print

Eksempler på klimatilpasning - Natur

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning af naturen.
Viser 1 - 10 ud af 26
Effektiv rensning af overfladevand
Effektiv rensning af overfladevand 12.oktober 2017
En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Læs mere
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer 24.august 2016
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som i de næste 20 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar omkring Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Der er endnu ikke taget endelig stilling til et mekanisk skot ved Køge Å’s udløb, som kan lukkes ved høj vandstand.
Læs mere
Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore
Fra betonkanal til blå-grøn klimatilpasning i Singapore 22.juni 2016
Bishan-Ang Mo Kio Park er Singapores blå-grønne flagskib inden for klimatilpasning. Det 3 kilometer langstrakte område rummer varierede rekreative muligheder, stor variation i flora og fauna, bassiner til rensning af regnvand, der tilføres området og øget kapacitet, der kan håndtere de stigende nedbørsmængder fra oplandet. The Kallang River var på strækningen tidligere en simpel betonkanal til bortledning af regnvand. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem parkorganisationen Nparks og forsyningsvirksomheden PUB og har krævet et nyt samarbejde mellem organisationerne. Anlægsperioden var 2009 til 2012 og projektsummen 340 millioner kroner. Rambøll Atelier Dreiseitel var hovedrådgiver.
Læs mere
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet
Gyldensteen Strand gives tilbage til havet 3.marts 2016
I marts 2014 lod blev flere millioner liter havvand ledt ind i et inddæmmet område ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Det skete i en kontrolleret oversvømmelse for at genskabe en marin lagune og dermed et vigtigt leveområde for vadefugle, fisk og planter. Forskere fra Syddansk Universitet får interessant ny viden fra udviklingen i lagunen, og Nordfyn har fået en stor naturattraktion, der samtidig klimasikrer Bogense.
Læs mere
Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand
Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand 29.februar 2016
En 40 meter bred jernbanedæmning, der anlægges i Vallensbæk Sø, betyder, at søen for fremtiden kan rumme og rense mindre regnvand end tidligere. Som aflastning er man derfor i gang med blandt andet at anlægge tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj. Den opgravede jord anvendes til en vold, der dæmper trafikstøj fra Holbækmotorvejen.
Læs mere
Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab
Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab 15.december 2015
Regnvandet, som rammer det nye hospital DNV-Gødstrup, ledes til to store bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Bassinernes kapacitet sikrer, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret. Alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å. Samtidig bliver bassinerne udformet, så de minder om de små søer, der tidligere naturligt prægede landskabet på stedet. Dermed bidrager bassinerne til et arkitektonisk udtryk til gavn for patienter, pårørende og personale.
Læs mere
Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø
Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø 3.december 2015
Korskilde Sø i Erritsø ved Fredericia blev anlagt som regnvandsbassin i 1970’erne. Men regnvandssystemet og søen var underdimensioneret i forhold til at rumme den regn, der kommer nu og i fremtiden. Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S har derfor udvidet søens kapacitet og delvist separeret regn fra kloak i oplandet, blandt andet med regnbede langs to veje. Borgerne har fået bedre rekreative områder og en sø, der ikke længere modtager spildevand fra overløb fra kloak.
Læs mere
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi 3.december 2015
Det store skybrud i Aarhus i august 2012 satte en tyk streg under værdien af etableringen af Egå Engsø seks år tidligere. Skybruddet forårsagede betydelige oversvømmelser også af boligområder, men uden det nye vådområde ville et langt større antal huse være blevet ramt.
Læs mere
Sydfyn giver hjælpende hånd til hasselmusen
Sydfyn giver hjælpende hånd til hasselmusen 3.december 2015
Hasselmus, birkemus og flagermus er blandt de arter, som nyder godt af et projekt, der hjælper dyrelivet med at tilpasse sig klimaforandringerne. Projektet skal tilskynde især landmænd til at pleje læhegn på en måde, der skaber gode betingelser for planter og dyreliv. På den måde bliver de levende hegn til korridorer, som dyrene kan bruge til at søge hen, hvor betingelserne er gode. Dermed undgår de at bukke under, når forandringerne i klimaet gør deres nuværende levested dårligere for dem. Projektet, der er støttet af EU, udnytter gode erfaringer fra Tyskland. De tyske metoder har vist sig gunstige, og kommer nu danske dyr og planter til gode.
Læs mere
Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven
Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven 3.december 2015
Et anlæg af små dæmninger og såkaldte ”munke” vil fremover holde på regnvandet i Hareskoven, så massive skybrud ikke oversvømmer den nærliggende Hareskovby. Derudover dannes nye vådområder i skoven, som forøger biodiversiteten til glæde for skovens dyr og gæster.
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 26
Gå til de nyeste eksempler