Ofte stillede spørgsmål
Del RSS RSS Print

Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål om klimatilpasning i energisektoren.

Hvordan sikres elskabe mod oversvømmelser?

 

Svar: De små elskabe, der står i vejkanten ud for den enkelte forbruger, er sårbare over for oversvømmelser. Når elskabene oversvømmes, afbrydes forsyningen - ikke kun til den forbruger, der får elforsyningen fra dette punkt, men også tilbage i nettet til nærmeste sikring, så det går typisk ud over mange forbrugere. En løsning kan være at placere elskabene højere. Virkningerne af en oversvømmelse kan desuden begrænses ved at indbygge flere sikringer i nettet.
 

Læs mere under Eldistribution 

Vil kraftigere storme give problemer for vindmøllerne?

 

Svar: Nej. Vindmøllerne, som er opstillet i Danmark, er designet og bygget efter vindforholdene. Møllerne standser automatisk når vindhastighed når et bestemt niveau. Typisk lukker møllerne ned ved storm, når vindhastigheden når 25 m/s i en periode på 10 minutter. De nyeste møller kan nedtrappe produktionen og fortsætte driften indtil der er stærk storm.

 

Læs mere her (eksternt link)

Hvordan bliver man tilknyttet fjernkøling?

 

Svar: Flere forsyningsselskaber producerer, distribuerer og sælger fjernkøling til kunder, og dem kan man kontakte. Blandt andet kan nævnes HOFOR Fjernkøling A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Thisted Fjernkøl ApS og  Aalborg Fjernkøling A/S . Fjernkøling kan etableres på kommercielle vilkår i områder, hvor der er en efterspørgsel på køling. Det er  typisk det lokale forsyningsselskab, der også står for fjernkøling.

Vil ændret produktion fra vindmøllerne ved kraftigere storme give problemer for elnettet?

 

Møllernes produktion er afhængig af vindhastigheden. I elsystemet skal der være balance mellem produktion og forbrug af energi. Hvis produktionen i det samlede elsystem i perioder med f.eks. høje vindhastigheder overstiger forbruget, vil der opstå ubalance, og her kan det blive nødvendigt at standse nogle vindmøller eller anden elproduktion. Energinet, der en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, har ansvar for, at der hele tiden er balance i det danske elnet. Hvis der opstår ubalancer i elsystemet, har Energinet en beredskabsplan, der omfatter aktivering af balanceringsydelser leveret  fra hele elmarkedet – også uden for Danmark.

Kommer der flere og længere strømafbrydelser?

 

Svar: En større risiko for oversvømmelser giver en større risiko for nedbrud i den lokale elforsyning på grund af vand i elinstallationer i f.eks. kældre. Højspændingsledningerne er ikke sårbare over for hverken nedbør eller vind, men transformerstationer i højspændingssystemet kan afhængig af beliggenhed være sårbare overfor oversvømmelser. Mange af de stormfølsomme luftledninger er i dag erstattet af kabler, og det vil betyde færre fejl og udfald som følge af stormskader.


 

Læs mere under Eldistribution