Ofte stillede spørgsmål
Del RSS RSS Print

Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål om klimatilpasning i energisektoren.

Hvordan sikres elskabe mod oversvømmelser?

 

Svar: De små elskabe, der står i vejkanten ud for den enkelte forbruger, er sårbare over for oversvømmelser. Når elskabene oversvømmes, afbrydes forsyningen - ikke kun til den forbruger, der får elforsyningen fra dette punkt, men også tilbage i nettet til nærmeste sikring, så det går typisk ud over mange forbrugere. En løsning kan være at placere elskabene højere. Virkningerne af en oversvømmelse kan desuden begrænses ved at indbygge flere sikringer i nettet.
 

Læs mere under Eldistribution 

Vil kraftigere storme give problemer for vindmøllerne?

 

Svar: Ved kraftige storme kan det være nødvendigt at stanse vindmøllerne for at undgå eloverløb. Ved eloverløb overstiger produktionen fra vindmøllerne det aktuelle forbrug plus eksport af strøm. Hvis ikke forbruget og produktionen svarer nogenlunde til hinanden, bryder nettet sammen. Energinet.dk, der har ansvaret for det danske elnet, har en nødberedskabsplan for eloverløb.

Hvordan bliver man tilknyttet fjernkøling?

 

Svar: Kontakt Københavns Energi. De er ved at opføre Danmarks første fjernkølingsanlæg i de gamle Turbinehaller i København. Anlægget kan levere køling til kunder omkring Kongens Nytorv. Københavns Energi forventer at opføre flere anlæg - det næste i området omkring Rådhuspladsen.

 
Læs mere under Fjernkøling 

Kommer der flere og længere strømafbrydelser?

 

Svar: En større risiko for oversvømmelser giver en større risiko for nedbrud i den lokale elforsyning på grund af vand i elinstallationer i f.eks. kældre. Højspændingsledningerne er ikke sårbare over for hverken nedbør eller vind, men transformerstationer i højspændingssystemet er sårbare overfor oversvømmelser. Om 10 år forventes alle stormfølsomme luftledninger være erstattet af kabler, og det vil betyde færre fejl og udfald som følge af stormskader.
 

Læs mere under Eldistribution