Mere energi fra vind og sol
Del RSS RSS Print

Mere energi fra vind og sol

Et bredt flertal i Folketinget aftalte ved energiforliget 2012 blandt andet, at halvdelen af landets elforsyning i 2020 skal dækkes af vindenergi, samt at en større del af danskernes energiforbrug skal elektrificeres. Væksten i vindmøllestrømmen vil overvejende ske gennem en udbygning af vindmølleparker på havet.


Sideløbende sker der en stadig udbygning af produktionen af solenergi, overvejende decentralt. Tilskud og attraktive afregningsordninger har gennem de senere år fået mange bygningsejere til at montere solcellepaneler. Store dele af nybyggeriet opføres i dag med integrerede solenergianlæg, der hjælper de projekterende med at efterleve de stadig strammere energirammekrav. Samtidig sker der gennem produktudvikling en løbende forbedring af anlæggenes effektivitet.


De forventede klimaforandringer vil isoleret set bidrage til at forøge el-produktionen fra både sol og vind yderligere. Øgede middelvindhastigheder vil således kunne generere højere elproduktion fra vindmøllerne. De energiresurser, der er bundet i havets bølger, vil alt andet lige blive endnu større, hvis der med tiden udvikles holdbare teknologier, der kan høste dem til en konkurrencedygtig pris.


Mere ekstreme klimaforhold kan dog også få negative effekter, eksempelvis øget slitage på vindmøller i udsatte miljøer, lige som de oftere vil ’slå fra’ ved høje vindhastigheder for at undgå skader.

Senest redigeret: 15-09-2015

Læs mere