Voldsommere regn
Del RSS RSS Print

Voldsommere regn

Nybyggeri skal forberedes til mere og kraftigere nedbør

Som klimaforandringerne slår igennem, vil vi opleve flere dage med kraftig regn - og den samlede nedbør forventes at blive øget med 9 - 17 procent på årsbases, og om vinteren med mere end 20 procent. Selv om det kommer til at regne mindre om sommeren, vil vi til gengæld få flere og voldsommere regnskyl.

 

Allerede ved valg af byggegrund og placeringen af et byggeri på grunden må man sikre sig mod risiko for oversvømmelser. Ved forberedelsen af byggegrunden kan man gennem god terrænregulering sørge for, at regnvand kan bortledes kontrolleret fra bygninger og befæstede arealer. Samtidig bør man overveje, hvordan regnvand i videst mulig omfang kan opsamles, nedsives via faskiner eller om muligt anvendes aktivt på grunden og i forbindelse med bygningens drift. Faskiner kan eventuelt med fordel kombineres med jordvarmeanlæg - se rapporten 'Udvikling af faskine med jordvarmeslanger' i højreboksen.

 

På nogle tage og dæk kan beplantning - grønne tage - opsuge og tilbageholde en del af vandet, når det regner. I optimale situationer kan grønne tage, rigtigt udført, opsuge og fordampe op til 60-80 % af den nedbør, der falder på dem over året.

 

I byggeriets design skal man tage højde for risikoen for kraftig nedbør. Tage skal udformes, så regnvandet samles og ledes bort uden risiko for tilbageløb - og sådan, at sne ikke kan samle sig i tunge driver om vinteren. Tagflader, render og nedløb skal dimensioneres, så de kan bortlede vandet fra et kraftigt regnskyl. Tilsvarende skal afløbssystemer dimensioneres og konstrueres, så der heller ikke ved store regnmængder sker opstuvninger, som kan føre til oversvømmelser.

 

Dæk, lysskakter og udvendige døre og trapper udformes, så overfladevand ikke kan løbe ind. Hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand - for eksempel ved afløb i kældre - bør man indlægge en højvandslukke, som forhindrer tilbageløb fra et overbelastet kloaknet.

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20