Varmere vejr
Del RSS RSS Print

Varmere vejr

Flere hedebølger kan øge behovet for køling 

Gennemsnitstemperaturen forventes at stige frem mod 2100. Samtidig skal vi indstille os på flere og længere hedebølger. Det varmere vejr kan medføre komfortproblemer i indeklimaet, og hedebølger kan blive ligefrem livstruende for ældre og svagelige. Det vil udfordre måden, vi ventilerer vores huse på.

 

Med flere og voldsommere hedebølger kan aktiv køling blive nødvendig - eksempelvis i dag- og ældreinstitutioner, plejeboliger, skoler mv. Det gælder her om at finde løsninger, som stemmer overens med målet om at gøre byggeriet bæredygtigt, og som ikke øger energiforbruget i bygningsmassen - sådan som det også foreskrives i bygningsreglementet. Det kunne for eksempel være kombinerede køle- og solcelleanlæg.

 

Ved køling skal man imidlertid være opmærksom på, at sommerkøling - også ved naturlig ventilation - kan give anledning til en høj relativ luftfugtighed og dermed risiko for vækst af skimmelsvampe.

 

Et gennemtænkt design, som arbejder med hele paletten af passive løsninger - orientering af byggeriet i forhold til lysindfald, sol og skygge, naturlig ventilation, forskellige materialers evne til at akkumulere eller reflektere solvarme mv. - vil også være vejen til at imødegå mange af udfordringerne ved varmere vejr.

 

I takt med at vore huse blive stadig tættere og mere velisolerede, kan solindfald gennem de store vinduesarealer, der kendetegner moderne byggeskik, blive et problem. Det gælder om at holde solen ude gennem udvendig dynamisk solafskærmning - ellers slipper den ikke ud af vores velisolerede boliger.

 

Nye såkaldt faseskiftende materialer rummer i denne sammenhæng spændende perspektiver, om end virkningen og effekten fortsat mangler at blive fyldestgørende dokumenteret - mere herom via linket i højrespalten.

 

Flere solskinstimer med kraftigere sol må også forventes at medføre en større uv-belastning og dermed accelereret nedbrydning af organiske byggematerialer - herunder træ, plast og maling.

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[ens.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[ens.dk]Charlotte Michelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06