Vandstandsstigninger
Del RSS RSS Print

Vandstandsstigninger

Vandstandsstigninger reguleres gennem planlægningen

Havoverfladen vil stige - både ved Vestkysten og i de indre farvande. Hvor meget er endnu usikkert, men forventningen er en stigning i havet omkring Danmark på mellem 0,2 og 1,4 meter i indeværende århundrede.

 

Også grundvandsspejlet kan stige som følge af forøget nedbør og grundvandsdannelse. Der er stor usikkerhed om udviklingen i grundvandsspejlet og grundvandsdannelsen. Og det vil kunne blive tale om betydelige lokale variationer.

 

Vandstandsstigninger kan udfordre eksisterende bebyggelser - i første omgang i kraft af øget risiko for oversvømmelser ved kraftig storm og kraftig regn, men på sigt også under mindre ekstreme vejrsituationer.  Værktøjerne 'Oversvømmelseskort' og 'Grundvandskort' her på portalen kan bruges til at vurdere risici for et givet område eller bebyggelse.

 

For så vidt angår nybyggeri vil forventede vandstigninger først og fremmest have betydning for, hvilke områder og grunde, der via arealplanlægningen disponeres til byggeri og anlæg. 

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20

Læs mere

Fremtidens grundvand