Kraftigere storme
Del RSS RSS Print

Kraftigere storme

Efterlev bygningsreglementet - og vis omhu i udførelsen

Stormvejr med høje vindhastigheder vil i fremtiden forekomme hyppigere end hidtil, og vi vil sandsynligvis opleve storme med voldsommere styrke. Således vil bygninger blive 'trykprøvet' hyppigere end i dag - og konstruktionerne dermed testet for, om de er dimensioneret, udført og vedligeholdt korrekt.

 

Det vil formentlig afsløre, at en del konstruktioner ikke er dimensionerede korrekt - eller at de ikke er udført sådan, som ingeniøren har projekteret. Eller at konstruktionerne af den ene eller anden grund er svækkede og derfor ikke længere opfylder bygningsreglementets krav til last og sikkerhed. En gennemgang af skaderne efter den voldsomme 1999-storm afslørede, at de huse, der blev skadede, alle var behæftede med konstruktionsfejl og således ikke opfyldte bygningsreglementets krav.

 

Vind påvirker en bygning med både et direkte vindtryk og med et undertryk på læsiden. Når blot gældende normer efterleves, vil konstruktionerne imidlertid med god margin være dimensionerede til at modstå vindtryk og -sug ved de stormstyrker, der kan forudses. Men man bør ved udførelsen være omhyggelig med at kontrollere, at byggeriet rent faktisk også er udført i overensstemmelse med konstruktionsprojektet - at samlinger er udført korrekt og at gavle, tagsten, facade, vinduer og døre er fastgjort, som de skal.

 

Ved tilrettelæggelse af beplantninger bør man have øje for, at træer ikke plantes så tæt på bygninger, at de med tiden vil kunne udgøre en trussel mod dem, hvis de skulle blive væltet af storme. 

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20