Varmere vejr
Del RSS RSS Print

Varmere vejr

Flere hedebølger vil øge behovet for køling

Allerede i dag oplever mange ubehag ved meget varme sommerdage og -nætter, og fremover må vi indstille os på flere og længerevarende hedebølger i sommerperioden. For børn, ældre, syge og svagelige kan det være direkte livstruende. Vi må derfor forvente en stigende efterspørgsel efter køling i for eksempel daginstitutioner, plejehjem, ældreboliger, idrætsanlæg og skoler.

 

Køling er energikrævende, og det gælder derfor om at finde løsninger, som ikke øger energiforbruget i bygningsmassen, sådan som også bygningsreglementet foreskriver. Det kunne for eksempel være kombinerede køle- og solcelleanlæg.

Ved køling skal man imidlertid være opmærksom på, at sommerkøling - også ved naturlig ventilation - kan give anledning til en høj relativ luftfugtighed og dermed risiko for vækst af skimmelsvampe.

 

Passive løsninger som solafskærmning, markiser mv. kan også være med til at imødegå mange af udfordringerne ved mere ekstremt sommervejr. Store vinduesarealer imod syd og vest, som af andre grunde kan være ønskelige i et bæredygtigt byggeri, rejser i den forbindelse en problematik, der må håndteres - for eksempel ved etablering af dynamisk solafskærmning.

 

Flere solskinstimer med kraftigere sol må også forventes at medføre en større uv-belastning og dermed accelereret nedbrydning af organiske byggematerialer - herunder træ, plast og maling.

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06