Vandstandsstigninger
Del RSS RSS Print

Vandstandsstigninger

Vandstandsstigninger reguleres gennem planlægningen

Middelvandstanden i havet omkring Danmark vil stige. Hvor meget er endnu usikkert, men der forventes en stigning på mellem 0,2 og 1,4 meter i indeværende århundrede.

 

Også grundvandsspejlet kan stige som følge af forøget nedbør og grundvandsdannelse. Hvor meget er usikkert, og nogle steder kan det også falde. Og der kan blive tale om betydelige lokale variationer.

 

Vandstandsstigninger kan udfordre eksisterende bebyggelser - i første omgang i kraft af øget risiko for oversvømmelser ved kraftig storm og kraftig regn, men på sigt også under mindre ekstreme vejrsituationer.  Værktøjerne 'Oversvømmelseskort' og 'Grundvandskort' her på portalen kan bruges til at vurdere risici for et givet område eller bebyggelse.

 

Arealer og grunde, som er sårbare over for oversvømmelser ved stormflod, bør sikres ved diger og lignende. Stigninger i grundvandspejlet kan øge vandtrykket på kældre og fundamenter, især i perioder med megen regn. Hvor det er muligt, kan dette i nogen grad modvirkes gennem terrænregulering - i perioder med stort vandtryk evt. også mekanisk med grundvandspumper.

 

Det kan med tiden blive nødvendigt at flytte eller helt opgive meget udsatte bygninger. 

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20

Læs mere

Fremtidens grundvand