Sne, tø og frost
Del RSS RSS Print

Sne, tø og frost

Tjek udsatte konstruktioner - og få smeltevandet væk
Over de kommende årtier vil vi gradvist opleve, at vintrene som gennemsnit bliver varmere og fugtigere. I det mildere klima vil de stigende nedbørsmængder oftere forekomme som tøsne, som ved en snestorm kan samle sig i tunge driver og udsætte tage og andre konstruktioner for øget snebelastning.

 

Erfaringsmæssigt er især haller med store tagspænd - sportshaller såvel som haller i landbrug og industri - i risiko for kollaps, hvis konstruktionerne ikke er dimensionerede til de snelaster, de udsættes for, eller hvis bæreevnen i spærene af den ene eller anden årsag er svækket. Men andre forhold spiller ind, viser en SBi-undersøgelse af 13 bygningskollaps under snestormen i februar 2007. Kombinationen af et kraftigt snefald, svag frost og blæst bevirkede her, at en forholdsvis tung sne dannede tunge driver på udsatte steder. Særligt bygninger, der lå i læ af højere bygninger eller havde tagflader med store niveauspring, var i risikozonen, viste undersøgelsen. 

 

De mange tilfælde af sammenstyrtninger på grund af sne under snestormen i februar 2007 har medført, at reglerne i lastnormen er blevet skærpet. Det berører dog ikke eksisterende bygninger, så bygningsejere med udsatte tagkonstruktioner anbefales at undersøge, om tage og andre udsatte konstruktioner er dimensioneret til at bære større snelaster - og at konstruktionerne ikke er svækkede.

 

Sammenstyrtning af tage kan selvsagt have fatale konsekvenser - men kan også afstedkomme omkostningstunge vandskader. Flere forsikringsselskaber tilbyder af samme grund en service med at rydde sne fra tage, hvis den skønnes at indebære en risiko.

 

Med de stigende vintertemperaturer vil udsving omkring frysepunktet blive hyppigere - og dermed større omskiftelighed mellem perioder med frost og tø. Det øger risikoen for, at smeltevand trænger ind i kældre eller opfugter konstruktioner - og for frostskader, når vandet fryser igen.

 

Med mere nedbør om vinteren, kræver det større omhu at holde huse og bygninger tørre. Fygesne kan lægge sig på loftet, hvor det senere kan tø og føre til vandskader. Regnvand og smeltevand skal ledes bort hurtigt og effektivt. Sne skal fjernes fra husmure, tage og lofter. Og tagrender og riste skal holdes rene, så smeltevand kan løbe af.

Sørg endvidere for en god terrænregulering, hvor vandet ledes væk fra huset.  

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06