Del RSS RSS Print

Rejseholdet afholder otte kommunemøder om klimatilpasning, oversvømmelse og erosion

01-11-2017
Rejseholdet afholder i november måned en Danmarks turné med afholdelse af en række møder, hvor kommunerne kan høre nærmere om de aktuelle lovændringer iht. kystbeskyttelsesloven og præsentation af det samfundsøkonomiske beslutningsværktøj ”PLASK” og bidragsfordelingsmodeller til kystbeskyttelsesprojekter.

Der sker i øjeblikket store ændringer i forhold til administrationen af kystbeskyttelsesloven, hvor der er lagt op til en større metodefrihed ligesom der er lagt op til, at kommunerne vil få en mere central rolle. Ligeledes har forskellige hændelser i forbindelse med henholdsvis skybrud, længerevarende regn og stormfloder i den senere tid fyldt meget i mediebilledet. Der er derfor behov for større fokus på risikostyring og helhedsorienterede løsninger, hvor alle kilder for oversvømmelse tænkes sammen.

 

Miljø- og fødevareministeren har derfor nedsat et rejsehold, der skal vejlede kommunerne om oversvømmelse og erosion. Rejseholdet består af fagpersoner fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet og vil i høj grad være lydhøre overfor kommunernes behov. Derfor afholder rejseholdet i november måned en Danmarks turné med afholdelse af en række møder, hvor kommunerne kan høre nærmere om de aktuelle lovændringer iht. kystbeskyttelsesloven og præsentation af det samfundsøkonomiske beslutningsværktøj ”PLASK” og bidragsfordelingsmodeller til kystbeskyttelsesprojekter.

 

Kontakt

LOADEMAIL[rejsehold.kystogklima]DOMAIN[mfvm.dk]Rejseholdets e-mailadresse